TỔNG ĐẠI LÝ KÉT SẮT TÀI LỘC

UY TÍN VÀ CHẤT LƯỢNG

Két sắt HS - 120C

Két sắt HS - 120C

Cao,sâu,rộng: 1200 x 650 x 615

Nặng: 280

Két sắt HS - 120E

Két sắt HS - 120E

Cao,sâu,rộng: 1200 x 650 x 615

Nặng: 280

Két sắt HS - 140C

Két sắt HS - 140C

Cao,sâu,rộng: 1400 x 750 x 675

Nặng: 130

Két sắt HS - 63C

Két sắt HS - 63C

Cao,sâu,rộng: 630 x 500 x 535

Nặng: 120