TỔNG ĐẠI LÝ KÉT SẮT TÀI LỘC

UY TÍN VÀ CHẤT LƯỢNG

KÉT SẮT HD - 860C

KÉT SẮT HD - 860C

Cao,sâu,rộng: 860 x 580 x 540

Nặng: 210

KÉT SẮT HD - 1000C

KÉT SẮT HD - 1000C

Cao,sâu,rộng: 1000 x 580 x 540

Nặng: 240

KÉT SẮT HD - 1200C

KÉT SẮT HD - 1200C

Cao,sâu,rộng: 1200 x 650 x 615

Nặng: 310