TỔNG ĐẠI LÝ KÉT SẮT TÀI LỘC

UY TÍN VÀ CHẤT LƯỢNG

Két sắt HS - 49E

Két sắt HS - 49E

Cao,sâu,rộng: 490 x 360 x 400

Nặng: 55

Két sắt HS - 52C

Két sắt HS - 52C

Cao,sâu,rộng: 520 x 430 x 525

Nặng: 90

Két sắt HS - 52E

Két sắt HS - 52E

Cao,sâu,rộng: 520 x 430 x 525

Nặng: 90

Két sắt HS - 120C

Két sắt HS - 120C

Cao,sâu,rộng: 1200 x 650 x 615

Nặng: 280

Két sắt HS - 120E

Két sắt HS - 120E

Cao,sâu,rộng: 1200 x 650 x 615

Nặng: 280

Két sắt HS - 140C

Két sắt HS - 140C

Cao,sâu,rộng: 1400 x 750 x 675

Nặng: 130

Két sắt HS - 63C

Két sắt HS - 63C

Cao,sâu,rộng: 630 x 500 x 535

Nặng: 120

Két sắt HS-2535EN

Két sắt HS-2535EN

Cao,sâu,rộng: 250x350x250

Nặng: 10

Két sắt HS-2030ENL

Két sắt HS-2030ENL

Cao,sâu,rộng: 200x300x200

Nặng: 8

Két sắt HS-2340ENM

Két sắt HS-2340ENM

Cao,sâu,rộng: 230x405x335

Nặng: 12

KÉT SẮT HS 1700C

KÉT SẮT HS 1700C

Cao,sâu,rộng: 1700 x 1110 x725

Nặng: 810

KÉT SẮT HD - 860C

KÉT SẮT HD - 860C

Cao,sâu,rộng: 860 x 580 x 540

Nặng: 210

KÉT SẮT HD - 1000C

KÉT SẮT HD - 1000C

Cao,sâu,rộng: 1000 x 580 x 540

Nặng: 240

KÉT SẮT HD - 1200C

KÉT SẮT HD - 1200C

Cao,sâu,rộng: 1200 x 650 x 615

Nặng: 310